infoterug

Advies

Advies is gespecialiseerd in bouwkundige dienstverlening waarin het proces van initiatief tot en met gebruiksfase wordt begeleid en waarbij bouwkundige- en installatietechnische voorzieningen in onze adviezen en procesbegeleiding zijn geïntegreerd. Het verricht advieswerkzaamheden op het gebied van renovatie, hergebruik en gebouwaanpassing waarbij de complexiteit van de uitvoering vaak bepaald wordt door het feit dat de activiteiten van de opdrachtgever op de locatie niet of slechts kort onderbroken kunnen worden.

Missie
De complexiteit van de vraagstelling vereist bij bouwkundige advisering een heldere en gestructureerde aanpak. Onze professionele opdrachtgevers willen risico′s met betrekking tot prijs en planning zoveel mogelijk uitsluiten. Daarom worden alle aspecten die van invloed zijn op het plan, het proces en de realisatie in onze adviezen geïntegreerd. Daarbij verenigen wij het mooie met het maakbare, maar staan met beide benen op de grond. Onze aanpak is persoonlijk, flexibel, realistisch, praktisch en doelmatig met oog voor het detail. Wij staan voor helderheid en openheid in alle fases van een project. Het resultaat mag geen verrassing zijn en daarom nemen wij de opdrachtgever en gebruikers stap voor stap mee door het proces om ervoor te zorgen dat de doelstellingen worden gehaald binnen de afgesproken kaders.

Werkzaamheden
- technische-, financiële en juridische ondersteuning;
- renovatie- en onderhoudsadviezen;
- haalbaarheidsadviezen compleet met investeringsraming en gedetailleerd projectplan;
- bouwprojectmanagement waarbij onze adviseurs het centrale aanspreekpunt zijn;
- vergunningstraject en prijs- en contractvorming;
- uitvoeringsmanagement;
- oplevering, overdracht, nazorg en begeleiding in de gebruiksfase.
- tekenwerkzaamheden

 

info
 
©copyright 2014 | TenW architecten adviseurs | Foto: