infoterug

PROFIEL

Het ruimtelijk vormgeven en de realisatie van de ontwerpen zijn complexe processen.

Schaarste aan materiaal, ruimte en energie zijn daar de oorzaken van, maar ook de vraag naar flexibiliteit en de snelheid waarin onze werkzaamheden moeten worden verricht.

Daarnaast hebben de opgaven in toenemende mate te maken met de integratie van meerdere functies en meerdere doelen. Integrale advisering is daarom nodig om tot resultaten te komen, die voldoen aan de hoge eisen die wij stellen met betrekking tot:

Ons werk is klantgericht en met een luisterend oor. Onze ontwerpen en adviezen moeten op het gebied van economie, duurzaamheid en innovatie een meerwaarde geven aan de vraagstelling van de opdrachtgever.

In onze organisatie speelt de communicatie tussen de opdrachtgever, de ontwerpende partijen en uitvoerende partijen een grote rol, omdat wij ervan overtuigd zijn dat een open "mind" voor elkaars innoverende kennis de basis is voor integrale kwaliteit.

Wij ambieren in het proces een spilfunctie, om "waste" (verspilling) van materiaal, ruimte, energie en arbeid te voorkomen. Goede projecten zijn voor ons ontwerpen en adviezen, waar op heldere wijze antwoord wordt gegeven op de vraag van de opdrachtgever, en waarin de innovaties, de inzichten voor het toekomstige gebruik en de integratie van architectuur, constructies en installaties ondersteunend en bepalend zijn voor de vorm.

Het bureau is gecertificeerd conform NEN-EN-ISO 9001:2015.

info
 
©copyright 2014 | TenW architecten adviseurs | Foto: