TenW architecten adviseurs | Bureau - Profiel Architectuur en Advies l TenW architecten adviseurs

Bureau

TenW architecten adviseurs

TenW architecten adviseurs is een landelijk opererend bureau met een 11-tal medewerkers, dat actief is op het gebied van architectonisch ontwerp en bouwkundige dienstverlening. Het ontwerpen staat voor ons niet los van het proces, dat doorlopen wordt van initiatief tot en met gebruiksfase. Daarom is een inspirerende samenwerking tussen architecten en bouwkundig adviseurs verenigd in één overzichtelijke en doeltreffende organisatie.

Profiel

Het ruimtelijk vormgeven en de realisatie van de ontwerpen zijn complexe processen.

Schaarste aan materiaal, ruimte en energie zijn daar de oorzaken van, maar ook de vraag naar flexibiliteit en de snelheid waarin onze werkzaamheden moeten worden verricht.

Daarnaast hebben de opgaven in toenemende mate te maken met de integratie van meerdere functies en meerdere doelen. Integrale advisering is daarom nodig om tot resultaten te komen, die voldoen aan de hoge eisen die wij stellen met betrekking tot:

- vormgeving
- duurzaamheid
- flexibiliteit
- exploitatie
- economie

Ons werk is klantgericht en met een luisterend oor. Onze ontwerpen en adviezen moeten op het gebied van economie, duurzaamheid en innovatie een meerwaarde geven aan de vraagstelling van de opdrachtgever.

In onze organisatie speelt de communicatie tussen de opdrachtgever, de ontwerpende partijen en uitvoerende partijen een grote rol, omdat wij ervan overtuigd zijn dat een open mind voor elkaars innoverende kennis de basis is voor integrale kwaliteit.

Wij ambiëren in het proces een spilfunctie, om "waste" (verspilling) van materiaal, ruimte, energie en arbeid te voorkomen. Goede projecten zijn voor ons ontwerpen en adviezen, waar op heldere wijze antwoord wordt gegeven op de vraag van de opdrachtgever, en waarin de innovaties, de inzichten voor het toekomstige gebruik en de integratie van architectuur, constructies en installaties ondersteunend en bepalend zijn voor de vorm.

Het bureau is gecertificeerd conform NEN-EN-ISO 9001:2008.

Architectuur

Het ontwerpen van gebouwen zijn complexe uitdagingen. Kennis en inspiratie, communicatie en organisatie zijn de basisbegrippen binnen onze dienstverlening.

Openheid en integriteit binnen ons team en in de contacten met onze klant en collega adviseurs zijn de waarden waarmee wij opereren.

De oplossingen voor de veelal complexe vraagstelling moet helder en begrijpbaar en vooral ook maakbaar zijn met oog voor de exploitatie en duurzaamheid.

Daarom streven wij vanaf het begin bij onze opdrachten naar een hoge mate van integratie van de kennis en creativiteit van de andere disciplines in het ontwikkelingsproces, omdat wij 'waste' (verspillingen) willen voorkomen van materiaal, ruimte en energie.

Wij hebben een team met ervaring en creatief talent en willen de gebouwde omgeving mooier maken.


onderscheidend waar nodig

bescheiden waar gepast

Advies

Advies is gespecialiseerd in bouwkundige dienstverlening waarin het proces van initiatief tot en met gebruiksfase wordt begeleid en waarbij bouwkundige- en installatietechnische voorzieningen in onze adviezen en procesbegeleiding zijn geïntegreerd. Het verricht advieswerkzaamheden op het gebied van renovatie, hergebruik en gebouwaanpassing waarbij de complexiteit van de uitvoering vaak bepaald wordt door het feit dat de activiteiten van de opdrachtgever op de locatie niet of slechts kort onderbroken kunnen worden.

Missie
De complexiteit van de vraagstelling vereist bij bouwkundige advisering een heldere en gestructureerde aanpak. Onze professionele opdrachtgevers willen risico′s met betrekking tot prijs en planning zoveel mogelijk uitsluiten. Daarom worden alle aspecten die van invloed zijn op het plan, het proces en de realisatie in onze adviezen geïntegreerd. Daarbij verenigen wij het mooie met het maakbare, maar staan met beide benen op de grond. Onze aanpak is persoonlijk, flexibel, realistisch, praktisch en doelmatig met oog voor het detail. Wij staan voor helderheid en openheid in alle fases van een project. Het resultaat mag geen verrassing zijn en daarom nemen wij de opdrachtgever en gebruikers stap voor stap mee door het proces om ervoor te zorgen dat de doelstellingen worden gehaald binnen de afgesproken kaders.

Werkzaamheden
- technische-, financiële en juridische ondersteuning;
- renovatie- en onderhoudsadviezen;
- haalbaarheidsadviezen compleet met investeringsraming en gedetailleerd projectplan;
- bouwprojectmanagement waarbij onze adviseurs het centrale aanspreekpunt zijn;
- vergunningstraject en prijs- en contractvorming;
- uitvoeringsmanagement;
- oplevering, overdracht, nazorg en begeleiding in de gebruiksfase.
- tekenwerkzaamheden

TenW architecten adviseurs

TenW architecten adviseurs is een landelijk opererend bureau met een 11-tal medewerkers, dat actief is op het gebied van architectonisch ontwerp en bouwkundige dienstverlening. Het ontwerpen staat voor ons niet los van het proces, dat doorlopen wordt van initiatief tot en met gebruiksfase. Daarom is een inspirerende samenwerking tussen architecten en bouwkundig adviseurs verenigd in één overzichtelijke en doeltreffende organisatie.

Profiel

Het ruimtelijk vormgeven en de realisatie van de ontwerpen zijn complexe processen.

Schaarste aan materiaal, ruimte en energie zijn daar de oorzaken van, maar ook de vraag naar flexibiliteit en de snelheid waarin onze werkzaamheden moeten worden verricht.

Daarnaast hebben de opgaven in toenemende mate te maken met de integratie van meerdere functies en meerdere doelen. Integrale advisering is daarom nodig om tot resultaten te komen, die voldoen aan de hoge eisen die wij stellen met betrekking tot:

- vormgeving
- duurzaamheid
- flexibiliteit
- exploitatie
- economie

Ons werk is klantgericht en met een luisterend oor. Onze ontwerpen en adviezen moeten op het gebied van economie, duurzaamheid en innovatie een meerwaarde geven aan de vraagstelling van de opdrachtgever.

In onze organisatie speelt de communicatie tussen de opdrachtgever, de ontwerpende partijen en uitvoerende partijen een grote rol, omdat wij ervan overtuigd zijn dat een open mind voor elkaars innoverende kennis de basis is voor integrale kwaliteit.

Wij ambiëren in het proces een spilfunctie, om "waste" (verspilling) van materiaal, ruimte, energie en arbeid te voorkomen. Goede projecten zijn voor ons ontwerpen en adviezen, waar op heldere wijze antwoord wordt gegeven op de vraag van de opdrachtgever, en waarin de innovaties, de inzichten voor het toekomstige gebruik en de integratie van architectuur, constructies en installaties ondersteunend en bepalend zijn voor de vorm.

Het bureau is gecertificeerd conform NEN-EN-ISO 9001:2008.

Architectuur

Het ontwerpen van gebouwen zijn complexe uitdagingen. Kennis en inspiratie, communicatie en organisatie zijn de basisbegrippen binnen onze dienstverlening.

Openheid en integriteit binnen ons team en in de contacten met onze klant en collega adviseurs zijn de waarden waarmee wij opereren.

De oplossingen voor de veelal complexe vraagstelling moet helder en begrijpbaar en vooral ook maakbaar zijn met oog voor de exploitatie en duurzaamheid.

Daarom streven wij vanaf het begin bij onze opdrachten naar een hoge mate van integratie van de kennis en creativiteit van de andere disciplines in het ontwikkelingsproces, omdat wij 'waste' (verspillingen) willen voorkomen van materiaal, ruimte en energie.

Wij hebben een team met ervaring en creatief talent en willen de gebouwde omgeving mooier maken.


onderscheidend waar nodig

bescheiden waar gepast

Advies

Advies is gespecialiseerd in bouwkundige dienstverlening waarin het proces van initiatief tot en met gebruiksfase wordt begeleid en waarbij bouwkundige- en installatietechnische voorzieningen in onze adviezen en procesbegeleiding zijn geïntegreerd. Het verricht advieswerkzaamheden op het gebied van renovatie, hergebruik en gebouwaanpassing waarbij de complexiteit van de uitvoering vaak bepaald wordt door het feit dat de activiteiten van de opdrachtgever op de locatie niet of slechts kort onderbroken kunnen worden.

Missie
De complexiteit van de vraagstelling vereist bij bouwkundige advisering een heldere en gestructureerde aanpak. Onze professionele opdrachtgevers willen risico′s met betrekking tot prijs en planning zoveel mogelijk uitsluiten. Daarom worden alle aspecten die van invloed zijn op het plan, het proces en de realisatie in onze adviezen geïntegreerd. Daarbij verenigen wij het mooie met het maakbare, maar staan met beide benen op de grond. Onze aanpak is persoonlijk, flexibel, realistisch, praktisch en doelmatig met oog voor het detail. Wij staan voor helderheid en openheid in alle fases van een project. Het resultaat mag geen verrassing zijn en daarom nemen wij de opdrachtgever en gebruikers stap voor stap mee door het proces om ervoor te zorgen dat de doelstellingen worden gehaald binnen de afgesproken kaders.

Werkzaamheden
- technische-, financiële en juridische ondersteuning;
- renovatie- en onderhoudsadviezen;
- haalbaarheidsadviezen compleet met investeringsraming en gedetailleerd projectplan;
- bouwprojectmanagement waarbij onze adviseurs het centrale aanspreekpunt zijn;
- vergunningstraject en prijs- en contractvorming;
- uitvoeringsmanagement;
- oplevering, overdracht, nazorg en begeleiding in de gebruiksfase.
- tekenwerkzaamheden