TenW architecten adviseurs | Building Information Model - TenW architecten adviseurs

Building Information Model

Integrale engineering in BIM

TenW levert ontwerpen waar de constructies, installaties en alle bouwfysische aspecten vanaf het begin volledig zijn geïntegreerd.

Wij werken daarbij samen met vaste relaties die beschikken over veel kennis en innoverend vermogen en zich onderscheiden in Integraal ontwerpen.

Door de ervaring in de samenwerking met deze partners stroomlijnt de communicatie en het engineering proces.
Grote foutenreductie wordt bereikt door de regelmatige clash control van het integrale BIM model.

Ontwerpmanagement en BIM coördinatie

TenW verzorgt de coördinatie tussen alle BIM engineers in het proces, met als basis een duidelijk BIM protocol met juiste afspraken, waardoor voor de opdrachtgever een kloppend model wordt geleverd met waardevolle data informatie voor de uitvoeringsfase en de gebruiksfase.

Tijdens de ontwerpfase, uitvoering of in beheer kunnen wij via een BIM Server de opdrachtgever, ontwerpende of uitvoerende partijen toegang geven tot het model. Waarbij iedereen zijn input kan geven tot het geheel.

BIM en plantoetsing

Met het BIM model toetst TenW het plan op de programmatische uitgangspunten en de eisen van de vergunningverlener(s). Hiertoe ontstaat voor u als opdrachtgever zekerheid in het proces en het resultaat.

Daarnaast levert het model en de belangrijke data over de kosten, duurzaamheid, maakbaarheid en exploitatie, waardoor u de juiste informatie heeft bij de keuzes in de ontwerpfase en het beheer in de gebruiksfase.

Integratie ontwerp en uitvoering

Onze engineering is een waardevolle schakel in de bouwkolom door de verregaande integratie van engineering en uitvoering in onze BIM modellen.

Wij kunnen uitvoerende partijen inzicht geven in de te verwachten uitvoeringsproblematieken van een ontwerp door een virtuele bouwproces op te stellen en zo inzichtelijk te maken hoe de planning van de bouw kan verlopen.
Lean bouwen begint bij ons BIM model.

See what you can get

Het BIM model geeft meer inzicht in de ontwerpkeuzes en de communicatie met uw archterban is sterk verbeterd door de virtuele simulatie van het ontwerp. Met een app’s als BIMx of iVisit wandelt u op uw smartphone of tablet door ons ontwerp.

Integrale engineering in BIM

TenW levert ontwerpen waar de constructies, installaties en alle bouwfysische aspecten vanaf het begin volledig zijn geïntegreerd.

Wij werken daarbij samen met vaste relaties die beschikken over veel kennis en innoverend vermogen en zich onderscheiden in Integraal ontwerpen.

Door de ervaring in de samenwerking met deze partners stroomlijnt de communicatie en het engineering proces.
Grote foutenreductie wordt bereikt door de regelmatige clash control van het integrale BIM model.

Ontwerpmanagement en BIM coördinatie

TenW verzorgt de coördinatie tussen alle BIM engineers in het proces, met als basis een duidelijk BIM protocol met juiste afspraken, waardoor voor de opdrachtgever een kloppend model wordt geleverd met waardevolle data informatie voor de uitvoeringsfase en de gebruiksfase.

Tijdens de ontwerpfase, uitvoering of in beheer kunnen wij via een BIM Server de opdrachtgever, ontwerpende of uitvoerende partijen toegang geven tot het model. Waarbij iedereen zijn input kan geven tot het geheel.

BIM en plantoetsing

Met het BIM model toetst TenW het plan op de programmatische uitgangspunten en de eisen van de vergunningverlener(s). Hiertoe ontstaat voor u als opdrachtgever zekerheid in het proces en het resultaat.

Daarnaast levert het model en de belangrijke data over de kosten, duurzaamheid, maakbaarheid en exploitatie, waardoor u de juiste informatie heeft bij de keuzes in de ontwerpfase en het beheer in de gebruiksfase.

Integratie ontwerp en uitvoering

Onze engineering is een waardevolle schakel in de bouwkolom door de verregaande integratie van engineering en uitvoering in onze BIM modellen.

Wij kunnen uitvoerende partijen inzicht geven in de te verwachten uitvoeringsproblematieken van een ontwerp door een virtuele bouwproces op te stellen en zo inzichtelijk te maken hoe de planning van de bouw kan verlopen.
Lean bouwen begint bij ons BIM model.

See what you can get

Het BIM model geeft meer inzicht in de ontwerpkeuzes en de communicatie met uw archterban is sterk verbeterd door de virtuele simulatie van het ontwerp. Met een app’s als BIMx of iVisit wandelt u op uw smartphone of tablet door ons ontwerp.