TenW architecten adviseurs | Feestelijke start bouw Kindcentrum Ten Boer - TenW architecten adviseurs
Kindcentrum Ten Boer

Feestelijke start bouw Kindcentrum Ten Boer

Afgelopen woensdag is de bouw van Kindcentrum Ten Boer feestelijk van start gegaan. Ons derde aardbevingsbestendige kindcentrum gaat onderdak bieden aan CBS De Fontein, OBS De Huifkar en kinderopvang Kids2b.

Onder grote belangstelling van de gebruikers werd de starthandeling verricht door de Groningse wethouder van onderwijs, Carine Bloemhoff en een aantal leerlingen. Hierbij werd een schatkist gevuld met kunstwerken van de kinderen. Deze tijdcapsule voor toekomstige archeologen wordt op een later moment ingemetseld . Het idee voor de schatkist heeft alles te maken met de locatie van het kindcentrum. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat in de tiende en elfde eeuw mensen hebben gewoond op de voor het kindcentrum bedoelde plek. Om te weten te komen hoe die mensen leefden, en om de middeleeuwse huiswierde waarom het gaat in kaart te brengen, heeft er een archeologische opgraving plaatsgevonden. Leerlingen van beide scholen zijn betrokken geweest bij de opgravingen.

De verwachting is dat het duurzame en aardbevingsbestendige kindcentrum eind 2020 klaar zal zijn.

Tags