TenW architecten adviseurs | BMV De Auvermoer te Heerlen - TenW architecten adviseurs

BMV De Auvermoer te Heerlen

Brede maatschappelijke voorziening Auvermoer  (voorheen BMV Hoensbroek  Zuid) in gerealiseerd in het kader van IBA Parkstad Heerlen (https://www.iba-parkstad.nl/), vanwege het uiterst duurzame en circulaire karakter en de unieke onderwijskundige visie van de school. Naast basisschool Wonderwijs zijn Peuterspeelzaalwerk Heerlen, Kinderopvang Parkstad, twee logopediepraktijken en fanfare St. Gabriël in het gebouw gehuisvest.

In de vormgeving van het gebouw is afleesbaar waar de BMV voor staat; Open, Transparant, Toegankelijk, Gevarieerd en Gericht op de toekomst. De verbinding met de natuur en het omliggende landschap van de Caumerbeek speelt hierbij een belangrijke rol.  Het voegt zich op natuurlijke wijze in het parkgebied, dat via de hof een integraal onderdeel gaat worden van het buitenterrein van de school en kinderopvang. Alle onderwijsruimten zijn georiënteerd op deze hof. De unieke onderwijsvisie van de school is vertaald in een open leerlandschap waar ruimte is gecreëerd voor het uiterst gevarieerde onderwijsaanbod van de basisschool. Een helder onderscheid is gemaakt voor ruimten met rust voor instructie en concentratie ten opzichte van de ruimten met “gedoe” zoals de “maker space”, het natuurlab, de techniekruimte en het atelier. Hier ontwikkelen de leerlingen zelfstandig of in groepen al doende en ontdekkend hun cognitieve skills. De peuterspeelzaal is aansluitend op de onderbouw gesitueerd waarmee een doorgaande leerlijn en samenwerking tussen de gebruikers is gerealiseerd. Het vloerveld op de begane grond voor 0 tot ca 6 jaar sluit direct aan op de hof onder een groot overstek. Omdat de glazen gevel voor een groot deel kan worden geopend ontstaat een open lucht school, waar “binnen en buiten” gezamenlijk de onderwijsruimte vormen.

BENG vonden ontwerpers en opdrachtgever nog niet goed genoeg. Door integraal te ontwerpen is een volledig energie neutraal (nul op de meter) gebouw gerealiseerd. Door gebruik te maken van de koude en warmteopslag in het Mijnwater van het voormalig mijnbouw gebied rond Heerlen wordt op een innovatieve en duurzame wijze in de warmte en koelte behoefte in het gebouw voorzien. Waardoor in combinatie met de PV-panelen op het dak het gebouw geen fossiele brandstoffen nodig heeft voor de energiehuishouding.  Hemelwater wordt geïnfiltreerd in de bodem, waarna het door natuurlijke zuivering weg kan vloeien naar de Caumerbeek.  Maar vooral van belang vonden de ontwerpers dat de duurzaamheidsaspecten van het gebouw en terrein zichtbaar en beleefbaar zijn voor de gebruikers, zodat de leerling in een omgeving opgroeit waar de verantwoordelijkheid voor wat de aarde ons geeft een vanzelfsprekendheid is.

Door de grote aandacht voor energie, materialen, comfort en flexibiliteit heeft het gebouw de zeer hoge gemiddelde GPR-score van 8,88 met een EPC = -0,036.  Het voldoet volledig aan Frisse Scholen Klasse B, waarbij voor energie en klimaat klasse A wordt gehaald.