TenW architecten adviseurs | Brede School de Coppele te Oisterwijk - TenW architecten adviseurs

Brede School de Coppele te Oisterwijk

Multifunctionele Accommodatie De Coppele bestaat uit een school voor speciaal onderwijs, een openbare basisschool, een peuterspeelzaal, een wijkcentrum en een sportzaal. Vanuit deze participanten bestaat grote bereidheid tot het samenwerken en samen delen van verschillende ruimtes en functies.

Het was een grote uitdaging al deze gebruikers in een gebouw te huisvesten, gezien de beperkte omvang van de locatie en het geldende bestemmingsplan. De vorm van het gebouw volgt grotendeels de perceelsgrens en gaat in een ronde vloeiende beweging met de weg mee om vervolgens over te gaan in een rechthoekige zijde met een terugliggend gedeelte. Op dat punt bevinden zich de entree’s van de scholen en de speelplaats van de peuterspeelzaal, die een zekere beslotenheid krijgt door de verdiepte ligging.

Aan de andere rechte zijde van het gebouw op een prominente plek, op de hoek van de Beukendreef en de Prunusstraat bevindt zich de entree van het wijkcentrum. Vanuit het wijkcentrum, de spil van de buurt, zijn ook weer alle andere functies van het gebouw bereikbaar.

Voor de materialisatie is gekozen voor een kleur baksteen die aansluit bij de omgeving. De half verdiepte gymzaal en het wijkcentrum hebben een rodeca- en vliesgevel, en vormen ’s avonds een lichtgevend baken voor de buurt.