TenW architecten adviseurs | Brede School De Kersentuin te Elst - TenW architecten adviseurs

Brede School De Kersentuin te Elst

Deze brede school is gesitueerd in een uitbreidingswijk van Elst binnen de zuidelijke randontsluiting.

De gebogen bouwvorm is enigszins gesloten naar de geluidsbelaste zijde van de randweg. Hier zijn de lokalen van de school gerealiseerd met ruime uitloopzones voor individuele werkplekken. De gebogen vorm zorgt ervoor dat dit grote aantal van lokalen wordt gedeeld in kleine groepen die recht doen aan de schaal van onder-, midden- en bovenbouw.

De centrale passage en de trappenhuizen aan de koppen van de lokalen schil zorgt ervoor dat de voorruimten voor de lokalen zo min mogelijk met verkeer worden belast ten behoeve van de bruikbaarheid van de verwerkingszones.

De lokaalscheidingen zijn zodanig geconstrueerd, dat op termijn delen van deze wanden kunnen worden opgeheven, zodat per bouw een open leerdomein kan ontstaan.

Rond de passage liggen alle gemeenschappelijke ruimten van de school en de kinderopvang, zoals de gemeenschapsruimte gevormd door 2 speellokalen en een overblijfruimte. Deze ruimte heeft een hoge multifunctionaliteit door de flexibele scheidingswanden.

Aan de oostzijde zijn de diverse speelterreinen, het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal gesitueerd. De architectuur hiervan is open en waar mogelijk zeer transparant. Het gebouw heeft hiermee een grote relatie met de nieuwe woonwijk. Licht speelt een belangrijke rol in het plan. Daklicht en vloeren van glazen bouwstenen geven licht in de inpandige verwerkingszones voor de lokalen, terwijl een sheddak boven de passage, uitdrukking geeft aan het openbare en gemeenschappelijke karakter van de passage en de omliggende functies, die ook gebruikt worden voor buurtactiviteiten.