TenW architecten adviseurs | Brede School Michiel de Ruyter te Amstelveen - TenW architecten adviseurs

Brede School Michiel de Ruyter te Amstelveen

Brede school Michiel de Ruyter is een multifunctioneel gebouw bestaande uit peuteropvang en BSO (KinderRijk), basisschool Michel de Ruyter en een gymzaal (Stichting Amstelveens Sportbedrijf). In verband met de beperkte ruimte is ervoor gekozen de gymzaal op de eerste verdieping te plaatsen. Langs de gymzaal loopt een multifunctionele zone over 3 lagen waarnaast aan weerszijde groepsruimten liggen.

Het gebouw wordt door de gebruikers als volgt omschreven: ‘Het is een nieuw gebouw met mooie lichte ruimtes. Bij de inrichting van de binnenruimtes is rekening gehouden met de leeftijd en belevingswereld van de kinderen. Ook de buitenruimte is uitdagend ingericht met gebruik van natuurlijke elementen.’