TenW architecten adviseurs | Breed Educatief Centrum De Plantage te Soest - TenW architecten adviseurs

Breed Educatief Centrum De Plantage te Soest

Het Breed Educatief Centrum Soest is gelegen in de wijk Smitsveen. Het gebouw ligt in een na-oorlogse wijk welke is opgebouwd uit een openbaar groen gebied met daarin flats. Om het groengebied zo veel mogelijk te handhaven en 8 verschillende zicht-assen in stand te houden en te versterken is gekozen voor de bouw van een compact gebouw met een transparante begane grond. Het gebouw bestaat uit een centrale en gemeenschappelijke kern waar omheen de verschillende functies van de school, Balans, SKS en Mickey’s zijn gelegen. In de kern bevinden zich functies die door alle gebruikers te gebruiken zijn zoals: de grote zaal, ontmoetingsruimte en de naschoolse opvang. Het centrale gebied met de grote zaal / ontmoetingsruimte ligt op maaiveld niveau en is verbonden met de centrale entree en het speellokaal. In deze zone worden alle functies van de brede school ruimtelijk met elkaar verbonden. Met Krijn de Koning heeft de architect deze zone nader vorm gegeven, waarbij het kunstwerk een wezenlijke bijdrage levert aan de ruimtelijke ontwikkeling ter plaatse. Kunst en architectuur worden in het gebouw geïntegreerd of zoals de architect ambieert “hij maakt geen plek voor het kunstwerk, maar het kunstwerk wordt een plek.”

De zone rond de centrale kern bestaat uit drie niveaus welke als volgt zijn ingedeeld. 1) Niveau 0 bevindt zich 1.5m onder maaiveld. In dit niveau zijn de functies ondergebracht die betrekking hebben op kinderen tot en met het 7e jaar. 2) Niveau 1 bevindt zich halverwege de hoogte van de ontmoetingsruimte of grote zaal. In dit niveau bevinden zich de ondersteunende functies zoals kantoren, GG en GD, keuken en activiteiten / huiskamer. De gang die de kantoren ontsluit heeft direct uitzicht op de grote zaal. Bij eventuele activiteiten in de grote zaal kan de gang dus tevens als tribune dienen. 3) Niveau 2 biedt ruimte aan de gebruikers van 9 jaar en ouder. Het niveau is net als de ruimten eronder georganiseerd rond een centraal gebied. Dit centrale gebied kan dienen als mediatheek, internetcafé© en als uitloop van de groepsruimten.