TenW architecten adviseurs | Buurt- en jongerencentrum te Zoetermeer - TenW architecten adviseurs

Buurt- en jongerencentrum te Zoetermeer

Op de hoek van de Stationstraat en de Karel Doormanlaan ligt het voormalig boerenerf, dat oorspronkelijk behoorde bij het pand Stationstraat 84. Dit monument had een aantal aangebouwde schuren. Voor het ontwerp van het buurtcentrum Komop en Jongerencentrum mevrouw Latenstaan hebben wij ervoor gekozen beide programma onderdelen te huisvesten in twee afzonderlijke bouwdelen, die in vorm en situering refereren naar het oorspronkelijke boerenerf, omdat dit erf met het woonhuis gezamenlijk de historisch culturele betekenis bepaald. De vorm van de boerenschuren is geabstraheerd tot eenvoudige heldere volumes van donker gekleurde baksteen, waarbij de vensters vlak in de gevels zijn geplaatst zodat zij de vorm van de massa’s ondersteunen. Een subtiel verschil in het metselwerk laten de beide massa’s onderling onderscheiden. Tussen de bouwdelen is een transparant verbindingsdeel gesitueerd waarin zich de entree van Komop bevindt. Door de keuze van de abstracte massa’s wordt op de markante hoek van de Stationstraat en Karel Doormanlaan de nadruk gelegd op de historisch context van de plek, die gevormd wordt door het boerenerf, waarop het ensemble van woning en bijgebouwen zijn gesitueerd.