TenW architecten adviseurs | Commanderij College te Beek en Donk - TenW architecten adviseurs

Commanderij College te Beek en Donk

Toen wij de opdracht kregen en in gesprek kwamen met de school troffen wij een enthousiaste onderwijsgemeenschap. De grote betrokkenheid van onze gesprekspartners vanuit het Commanderij College stimuleerden ons een gebouw te ontwerpen, dat uitnodigt tot samenwerken en ontmoeten, dat modern eigentijds onderwijs mogelijk maakt en stimuleert, maar vooral ook een gebouw dat appelleert aan de cultuur en belevingswereld van de leerling en docent.

Gebouw als ensemble van massa’s Het ontwerp voor het nieuwe Commanderij College maakt onderdeel uit van het stedenbouwkundige masterplan voorzieningscluster Beek. Het beoogde ontwerp is gesitueerd op het zuidelijk gelegen kavel grenzend aan de kruising met de Lieshoutseweg en de Muzenlaan en vormt een belangrijk landmark als entree van het dorp. De openbare ruimte die als drager en groene-as binnen het stedenbouwkundige plan fungeert, spant tussen het cluster primair onderwijs met de onlangs gebouwde basisschool, en het nieuw te bouwen Commanderij College. Het openbare gebied vormt de rug en contramal van de totale bebouwing in het stedenbouwkundige plan.

Het Commanderij College is zowel de beƫindiging van de groene-as alsmede een intermediair tussen de gebouwde omgeving en het wijde landschap aan de Lieshoutseweg.