TenW architecten adviseurs | De Plataan te Elst - TenW architecten adviseurs

De Plataan te Elst

De Plataan (gemeentelijk monument) is een 6-klassige dorpsschool uit 1890. Kenmerkend is de stedenbouwkundige ordening van dorpsschool, speelplein en hoofdonderwijzerswoning.

De opgave was De Plataan uit te breiden tot een brede school. Wij hebben er voor gekozen, het monument zoveel mogelijk te respecteren door er een bouwvolume naast te situeren in een eigen typische vorm die met de dakvorm op eigentijdse wijze refereert naar het dorpse karakter. Op een plek grijpt het nieuwe bouwvolume in de oude Plataan, met gemeenschapsruimte en mediatheek. Centrale functies zorgen er voor dat de lokalen in de bestaande en nieuwe Plataan een organisatorische eenheid vormen.

De nieuwbouw krijgt daken en gevels van zink. Door deze eenduidige materialisatie wordt de nadruk op de plasticiteit van de vorm gelegd. Daarbij zorgt het contrast in de materialisatie ervoor, dat het gemetselde, monumentale gebouw de Plataan zijn zelfstandige karakter behoud.

Door de dakvorm is het mogelijk op eenvoudige wijze daglicht in het hart van het gebouw te krijgen, waardoor het sterk gekleurde interieur oplicht. De passant ervaart zodoende achter de grijze gevel, via grote vensters, de veelkleurigheid van deze brede school.