TenW architecten adviseurs | De Werkplaats te Bilthoven - TenW architecten adviseurs

De Werkplaats te Bilthoven

Voor de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs van de Werkplaats Kindergemeenschap hebben wij vervangende nieuwbouw gerealiseerd aansluitend op de bestaande monumentale bebouwing. De locatie kenmerkt zich als een intiem groen campusgebied, waar de verschillende onderwijsvoorzieningen van de werkplaats zijn gesitueerd. De vorm van de uitbreiding is zodanig gekozen, dat zij aansluit op het paviljoenachtige karakter van de bestaande bebouwing. Door de basisruimte compact rond het centrale leerplein te situeren bleef het zicht naar het mooie groene buitengebied gehandhaafd, waardoor in de situatie drie kenmerkende intieme buitengebieden zijn ontstaan. Op de hof voor de nieuwbouw is een buitentheater gerealiseerd, dat aansluit op het centrale leerplein, zodat vanuit het leerplein toneelvoorstellingen kunnen worden verzorgd. De onderwijskundige visie van de werkplaats is vertaald in een open leer- en ontwikkeldomein, dat geleed is in kleine overzichtelijke eenheden. Deze elementen uiten zich in de massa als kleine zelfstandige huisjes, die het landschap in kijken. Hierdoor wordt een relatie gelegd met de prachtige natuur in de omgeving en heeft het gebouw een heel vriendelijke schaal gekregen.

Duurzaam bouwen

Veel aandacht is besteed aan duurzaamheid, waardoor het gebouw een gemiddelde GPR heeft van 7,8. Dit is bereikt door duurzaam materiaalgebruik, hoge isolatie, warmte terugwinning in de gebalanceerde ventilatie, veel daglicht in het hart van het gebouw gecombineerd met daglichtafhankelijke regeling in de onderwijsruimten en aanwezigheidsdetectie in bergingen en toiletten. Het ontwerpteam heeft geïntegreerd ontworpen om een frisse school, conform normering frisse school van Agentschap.nl te realiseren. Bereikte scores zijn Energie B, Luchtkwaliteit B, Thermisch comfort B, Visueel comfort B, Akoestisch comfort A.