TenW architecten adviseurs | Eerste Kamer te Den Haag - TenW architecten adviseurs

Eerste Kamer te Den Haag

In samenwerking met de Rijksgebouwendienst hebben wij de Eerste Kamer gerestaureerd en gerenoveerd. Sinds de oplevering van de zaal in 1666 waren er nauwelijks technische verbeteringen aangebracht. De zaal functioneerde niet naar behoren. Dit had vooral te maken met een slecht binnenklimaat en gebrekkige voorzieningen (ventilatie, verlichting, akoestiek, stofvorming).

Een essentiële ingreep was het verbeteren van het binnenklimaat. Vanuit esthetisch oogpunt was herstel nodig in verband met restauratie van de plafondschildering.

Voor de verlichting van de zaal werd een speciaal verlichtingsplan gemaakt. Conform de algemene uitgangspunten van de renovatie werd ernaar gestreefd de authentieke sfeer en voorzieningen zo min mogelijk aan te tasten. Daarom werden de acht bestaande kroonlampen gehandhaafd. De naar beneden stralende persgaslampen werden vervangen door halogeenlampen. De beide delen van de kroonlampen werden apart schakelbaar en dimbaar gemaakt. Het gerestaureerde plafond is nu in de volle glorie zichtbaar.

Bij de renovatie zijn alle leidingen, die dwars over de vloeren en trappen lagen, geordend en aan het oog onttrokken. Daarmee is ook het gevaar voor brand en struikelen verdwenen. De verbetering van de ventilatie vormt het belangrijkste en omvangrijkste onderdeel van de renovatie. Het ging om een lastige opgave aangezien buizen en roosters volledig weggewerkt moesten worden. Om trillingen te voorkomen is de centrale apparatuur opgehangen aan de houten kapconstructie, op de zolder naast de zaal. De koeling is op het dak geplaatst en de luchtkanalen zijn via sleuven in muren en onder vloeren volledig weggewerkt. Luchtvochtigheid en temperatuur worden binnen nauwe grenzen gehouden.

Een volgend punt betrof de verbetering van de akoestiek. De oude geluidsinstallatie is vervangen en gedeeltelijk weggewerkt achter de nieuwe wandbespanning tussen de traveeën.

Het gebruik van milieuvriendelijke materialen, duurzaam bouwen en een vermindering van energieverbruik vormde een belangrijk uitgangspunt bij de restauratie.