TenW architecten adviseurs | Esmarke te Enschede - TenW architecten adviseurs

Esmarke te Enschede

Het gebouw is een verzameling van een 14-klassige en een 9-klassige basisschool, een kinderdagverblijf, een sportzaal en een wijkcentrum, met een groot aantal gemeenschappelijke voorzieningen als een kantine, apparatuur, bibliotheek of muzieklokaal. De brede school onderscheidt zich onder meer door het buurt netwerk, de naschoolse opvang, de volwasseneneducatie en de samenwerking tussen de diverse instellingen in het gebouw.

Het gebouw speelt in op veranderingen in het onderwijs, zoals de grotere aandacht voor de individuele ontplooiing van kinderen. Thema’s als samen naar school en automatisering in het onderwijs vragen om andere typen schoolgebouwen.

In de Esmarke zijn de scholen om het wijkcentrum en de sportzaal gegroepeerd, met onderlinge verbindingen binnendoor en over het dakterras.

Door gezamenlijk gebruik van functies verkregen de scholen een overmaat aan ruimte, resulterend in brede gangen met vaste werkplekken.

Buitenschoolse opvang vindt plaats in het kinderdagverblijf en in het wijkcentrum, zodat er een brug wordt geslagen tussen onderwijzers, verzorgers en de ouders. Ook in architectonische zin geeft het gebouw uitdrukking aan zijn bijzondere betekenis voor de wijk. De architect vond het belangrijk spaarzaam om te gaan met de ruimte. Een schoolplein op het dak was hiervoor de oplossing.

Duurzaam bouwen zit vervat in de energiehuishouding en het materiaalgebruik. De noordgevels zijn opgetrokken uit een handvormsteen, met kalkmortel gemetseld in kettingverband. Regenwater kan over de muren stromen en ze doen begroeien, een mooie relatie met de sedumdaken.