TenW architecten adviseurs | Gymnasium Bernrode te Heeswijk-Dinther - TenW architecten adviseurs

Gymnasium Bernrode te Heeswijk-Dinther

Het gebouw Bernrode is in 1938 gerealiseerd. In 1958 is het gebouw uitgebreid met een gymzaal, aula en een tekenlokaal. De kwaliteit in architectonische en stedenbouwkundige zin wordt hoofdzakelijk bepaald door haar ligging. De open ruimte tussen de Abdij en het gebouw Bernhove doorsneden door de Abdijstraat heeft een bijzondere landschappelijke kwaliteit. De architectonische kwaliteit aan de voorzijde word hoofdzakelijk bepaald door de situering. Continu├»teit en het ritme van de ‘omsluiting’ van het open gebied bij de Abdijstraat wordt bepaald door het dak en de geleding van het gebouw in de middenbeuk en zijvleugels. In tegenstelling tot de gevels van de Abdij, is de gevel van de school nogal gesloten en daarmee niet uitnodigend.

Door de aanpassing van de twee zijvleugels met handhaving van het bestaande dak krijgt het oude internaatgebouw een nieuwe en vooral een open uitdrukking naar zijn omgeving. VERNIEUWING VAN HET ONDERWIJS, OPENHEID EN ONTMOETING zijn de ontwerpthema’s voor deze opgave geweest.

Op de oorspronkelijke binnenplaatsen zijn tweelaagse bouwdelen gerealiseerd die het hart vormen van de 4 faculteiten waarin de school is georganiseerd. Deze bouwdelen zijn met het bestaande gebouw verbonden met vide en lichtkappen.

In het hart van het gebouw zijn de voormalige ontspanningsruimte en de kapel getransformeerd in een mediatheek en een college/theaterzaal. Nabij de faculteit kunst en cultuur wordt de samenwerking vormgegeven tussen school, wijkgebouw en muziekschool.

De aula en de sporthal maken een nieuwe verbinding tussen het gebouw en het dorp Heeswijk Dinther. Door een subtiele detaillering van deze grote bouwdelen, wordt aansluiting gevonden met de schaal van het dorp. In samenwerking met MTB landschapsarchitecten zijn de buitenruimten ingebed in de waardevolle landschappelijke structuur.