TenW architecten adviseurs | Hambaken te 's Hertogenbosch - TenW architecten adviseurs

Hambaken te ’s Hertogenbosch

In het ontwerp voor dit complex is er voor gekozen om op e hoek, gevormd door Het Wielsem en een brede groenstrook, een compact volume te realiseren. De opengewerkte gevel op de verdieping accentueert de massa als baken. Achter de opengewerkte gevel bevindt zich de gymzaal/bijeenkomstruimte.

De programma onderdelen zijn gesitueerd langs een L-vormige passage over twee bouwlagen. Door alle verkeersruimten in deze passage te concentreren ontstaat op de begane grond een ruime hal voor ontmoeting. Via het dak en de transparante entreepartijen valt het daglicht in de passage. De blauwe wand met vensters benadrukt de vorm van de passage, waar optimaal de samenwerking van de verschillende gebruikers van deze Brede Bossche School tot uitdrukking komt.

Verschillende planonderdelen zoals de cursusruimte van het wijkcentrum, bibliotheek/mediatheek, gymzaal, personeels-, administratie- en verkeersruimte worden gezamenlijk gebruikt.

Door de concentratie van verkeersruimten ontstaat een overmaat voor de gebruiksruimten. Lokalen met verwerkingsruimten op de verdieping en een vergroting van de onderbouwlokalen maken een optimaal op de toekomst gericht onderwijs mogelijk.

De bijzondere en zorgvuldig gedetailleerde metselwerk gevels met de houten zonwering geven het gebouw een duurzame architectonische kwaliteit, ondanks het feit dat dit gebouw met een zeer beperkt budget in een uiterst korte tijd is gerealiseerd.