TenW architecten adviseurs | Het Kompas te 's Gravenhage - TenW architecten adviseurs

Het Kompas te ’s Gravenhage

De 8-klassige basisschool, de gymzaal en het kinderdagverblijf zijn gesitueerd in een complex met twee bouwlagen. Er is rekening gehouden met een derde bouwlaag t.b.v. een mogelijke uitbreiding.

De locatie kenmerkt zich door haar lengte van ruim 79 meter en de geringe diepte van het perceel. Gekozen is voor een lineaire opzet van de school, waarbij aan de einden van de gang gemeenschappelijke ruimten zijn gesitueerd. Het gymnastieklokaal ligt op de eerste verdieping, waardoor op de begane grond ruimte ontstond voor een grote onderdoorgang van de straat naar het schoolplein.

De ronde en gebogen wanden van het speellokaal en het kinderdagverblijf versterken en verlevendigen de ruimtelijke relatie tussen straat en schoolplein. Nabij deze dominante plek in de straatwand zijn de ingangen van de school, de gymzaal en het kinderdagverblijf gesitueerd.

De lokalen zijn aan het schoolplein tevens de zonzijde gegroepeerd. De gerende situering ten opzichte van de straat zorgt voor een dynamische verbinding tussen de ontmoetingsruimte en speelwerkplekken aan het eind van de gang.

Het kinderdagverblijf ligt aan de westkant omdat hier dieper kon worden gebouwd. Op de begane grond liggen twee groepsruimten rond een speelhal, met op de verdieping de ruimten voor de naschoolse opvang en de baby’s.

Er is in het ontwerp geprobeerd een relatie te creƫren tussen de straat (bewoners) en het functioneren van de school. In werkelijkheid blijkt dat er een positieve interactie tussen beide is ontstaan. De levendigheid in de nauwe straat is sterk verhoogd.