TenW architecten adviseurs | IKC Droomhof te Eygelshoven - TenW architecten adviseurs

IKC Droomhof te Eygelshoven

IKC Droomhof ligt op een centrale maar rustige locatie in Eygelshoven. Hoewel de school omringd wordt door  woningbouw, is er een mooi, groen schoolplein. De lokalen worden zo geplaatst dat het zicht op de omliggende bebouwing zoveel mogelijk beperkt wordt en er vanuit de groepsruimten een verbinding met het groene buitenterrein ontstaat.

Het kindcentrum Droomhof wil zich straks onderscheiden door middel van atelieronderwijs. Hierbij worden de ateliers ingezet als ondersteunende ruimtes ten behoeve van onder andere muziek-, lees-, en techniekonderwijs. De klaslokalen zijn telkens gesitueerd rondom een atelierruimte.  Het transparante speellokaal vormt, samen met de ateliers en de tribunetrap het hart van het gebouw. Binnen het gebouw is er een duidelijk doorlopende leerlijn aanwezig.

De meerwaarde van het kindcentrum komt voort uit het samen huisvesten van meerdere participanten in één gebouw, waardoor de centraal gelegen multifunctionele ruimten gezamenlijk gebruikt kunnen worden.