TenW architecten adviseurs | IKC Rijnsaterwoude - TenW architecten adviseurs

IKC Rijnsaterwoude

Het voormalige gemeentehuis van Rijnsaterwoude wordt getransformeerd tot een kindcentrum in combinatie met woningen. Het kindcentrum bestaat uit een basisschool,  kinderopvang, een speellokaal en verschillende multifunctionele ruimten.

De hoofdentree van het Kindcentrum komt op polderniveau te liggen door een aanpassing van de vliesgevelpui. Men komt dan centraal in het  hart van het gebouw binnen.Vanuit dit centrale gedeelte kan men naar het gedeelte met het kinderdagverblijf en de basisschool en een gedeelte met het speellokaal en multifunctionele ruimte. Voor deze deling is bewust gekozen zodat het gedeelte met speellokaal en multifunctionele ruimte apart af te sluiten is en zo ook buiten schooltijd te gebruiken is. Hierdoor is verhuur aan derden mogelijk.

Het multifunctionele gedeelte bestaat uit een grotere multifunctionele ruimte met daaraan verbonden twee kleinere ruimtes. Deze zijn aan de grotere ruimte te koppelen door middel van vouwwanden.  Tussen deze twee kleinere ruimtes bevindt zich een keuken voor het multifunctionele gedeelte.

In het andere gedeelte zijn het kinderdagverblijf en de basisschool gepositioneerd. Vanuit het centrale gedeelte is er een korte gang met aan de rechterzijde de groepsruimte voor het kinderdagverblijf en aan de rechterzijde het onderwijsgedeelte.

Het kinderdagverblijf bestaat uit een groepsruimte met twee slaapruimten, berging en een verschoningsgedeelte. De groepsruimte sluit direct aan op een afgeschermd buiten gebied.  De groepsruimte heeft naast de verschoningsruimte ook een relatie met de groepen 1-2 van de basisschool. Hierdoor ontstaat een doorgaande leerlijn.

Boven het Kindcentrum op de begane grond en de eerste verdieping worden de woningen ontwikkeld. Deze woningen kunnen onafhankelijk van het Kindcentrum ontsloten worden door de toegang op het dijkniveau.