TenW architecten adviseurs | Johan de Witt | Bavinck te Dordrecht - TenW architecten adviseurs

Johan de Witt | Bavinck te Dordrecht

Het project Johan de Witt en Bavinck is een complexe opgave, waar het gemeentelijk monument van het Johan de Witt Gymnasium wordt aangepast, gerenoveerd en uitgebreid met een programma voor het gymnasium, basisschool, Herman Bavinck en een sportzaal. De binnenstedelijke locatie, waar weinig ruimte is om het programma te realiseren maakt de opgave zeer complex.

Op strategische wijze is het monument aangepast met een paar ‘doorbraken’ naar de nieuwbouw die aan de achterzijde is geplaatst. Alleen in de oorspronkelijke achterzone van het bestaande gebouw wordt de indeling binnen de bestaande structuur veranderd ten behoeve van leerplekken en andere ondersteuningen van de onderwijsruimten aan de voorzijde en nieuwe lokalen. Deze nieuwe middenzone krijgt daglicht via de lichtstraat boven de passage, die wordt gerealiseerd tussen de nieuwbouw en het bestaande monument. Hierdoor wordt met relatief minimale middelen de nieuwe onderwijskundige visie in het plan gerealiseerd. Omdat de achtergevel van het monument nu binnengevel wordt, worden de isolatiekosten van de renovatie aanzienlijk beperkt en kan deze gevel haar monumentale waarde behouden.

De architectuur van de nieuwbouw is eigentijds en heeft een rustige heldere uitstraling. De verhoudingen en het ritme van de vensters verwijzen naar de architectuur van het monument. In de as van het monument ligt in het centrum van het gebouw het Eya, de multifunctionele zaal. Dit Eya bindt organisatorisch samen met de passage het monument aan de nieuwbouw, waardoor een heldere nieuwe eenheid ontstaat. Aan de achterzijde van het monument wordt een nieuwe doorgang gerealiseerd voor de toegang tot het binnengebied waar de basisschool is gesitueerd. In het groene binnengebied ontstaat zodoende een veilige plek voor de jongste gebruikers van het plan. De lokalen van de Bavinck school zijn gesitueerd rond een centraal leerplein, met flexibele wanden tussen de lokalen en dit plein, waardoor verschillende leeromgevingen kunnen ontstaan.