TenW architecten adviseurs | Kindcentrum Loppersum - TenW architecten adviseurs

Kindcentrum Loppersum

Het Kindcentrum Loppersum komt in de kern van Loppersum.  Het Kindcentrum wordt een duurzaam en aardbevingsbestendig gebouw.

Op het perceel is het voormalige schoolgebouw van de Prinses Beatrixschool inmiddels gesloopt.  De kavel ligt tussen de bestaande bebouwing, voornamelijk woonfuncties, aan de Pomonaweg, Schoolstraat en Badweg.

Op deze kavel komt een éénlaagse bebouwing waarboven in het hart van het gebouw de rode en ronde lantaarn verrijst. Zij is een bekroning van het actieve multifunctionele centrum in het gebouw en vormt een bijzondere herkenning en symboliseert de samenwerking tussen Roemte, Prinses Beatrix en Kids2B. De lantaarn verzorgt het daglicht in het hart. In de rode lantaarn bevindt zich het speellokaal, welke aan 2 zijden te openen is, zodat een grote ruimte kan ontstaan voor bijeenkomsten. Hieromheen liggen de personeelsruimte, keuken en een multifunctioneel lokaal.

De onderwijsgebieden liggen rond het hart en hebben een directe relatie met het hart. De lockers zijn direct bij binnenkomst van de leerpleinen gesitueerd, zodat de onderwijsruimten vrij van
obstakels zijn. Glazen vouwwanden zorgen voor transparantie, maar ook voor de vrijheid in het creëren van verschillende onderwijsomgevingen.

Kids2b is tussen de onderbouwgebieden van beide scholen gesitueerd. Hierdoor is de pedagogische leerlijn in de organisatie van het gebouw vormgegeven.

De twee bouwdelen rond de hoofdentree vormen de wanden van het voorplein, zodat samen met de groene inrichting een intiem voorplein voor ontmoeten en spelen ontstaat.