TenW architecten adviseurs | Kindcentrum Avenhorn - TenW architecten adviseurs

Kindcentrum Avenhorn

Kindcentrum Avenhorn is een herkenbaar gebouw langs de Buitenroede, de randweg van Avenhorn. Het hoofddeel van het gebouw volgt de ronding van de Buitenroede waar de gymzaal haaks opstaat. De gymzaal wordt zo een markant punt, dat de bezoeker begeleidt naar de hoofdentree.

Na binnenkomst via de grote entree kom je in de centrale ruimte. Dit hart bestaat uit de aula, speellokalen en centrale keuken. Via de tribunetrap in de vide van de centrale ruimte is er een directe relatie met de ateliers op de verdieping.

Deze ateliers voor cultuur, techniek, natuur en muziek hebben naast de aansluiting met het hart, door hun ligging ook een relatie met de vier leeftijdsclusters die indeling van de school bepalen. Binnen deze clusters wordt de eigen identiteit van de verschillende gebruikers zichtbaar door de specifieke vormgeving van de ruimte.

De verschillende clusters worden zo vormgegeven dat zij passen bij de functionaliteit én onderwijsondersteunend zijn aan de leeftijd van het cluster. Iedere cluster bestaat uit een diversiteit van ruimten met een stamplek waar vanuit men in de ochtend start. Vervolgens maken de kinderen gebruik van de verschillende plekken in de leerpleinen in het cluster en de ateliers.

De gymzaal en de teamkamer met loungeplek zijn zodanig gesitueerd dat deze buiten schooltijden zowel overdag als ’s avonds door derden te gebruiken zijn voor verschillende activiteiten.

De buitenruimte wordt een integraal onderdeel van het Kindcentrum. Naast plekken om te bewegen en het ruwe spel zorgen wij voor gebieden die de kenmerkende natuur van de omgeving verbinden met de buitenruimte. Door niveauverschilletjes, boomstammen en wilgen poortjes ontstaat een gevarieerd speelterrein. Planten en insecten zien en kunnen pakken brengen de kinderen dichter bij de natuur en is de beste manier de wereld te ontdekken. Het zijn plekken die prikkelen tot avontuur en ontwikkeling, maar er zijn natuurlijk ook plekken voor rust en ontmoeten.