TenW architecten adviseurs | MFA De Bockesprong te Amsterdam - TenW architecten adviseurs

MFA De Bockesprong te Amsterdam

Het grote multifunctionele gebouw van Brede School de Bockesprong vormt de afsluiting van een grote, langgerekte stedenbouwkundige strook. Op een relatief kleine bouwkavel is een groot programma gerealiseerd als een centraal ontmoetingspunt voor de wijk.

Het programma is verdeeld in 3 delen. Onder de brede buitentrap die leidt naar de speelplaats op de verdieping, zijn de kinderopvang en een groot ouder- en kindcentrum gesitueerd. Een 4-laags, rechthoekig bouwdeel, huisvest de scholen en de gemeenschappelijke zalen. De sportzaal zweeft boven de verhoogde speelplaatsen en vormt met het 4-laagse blok de stedenbouwkundige beĆ«indiging van de Theophile de Bockstrook. Centraal in het gebouw worden door vides alle functies met elkaar verbonden. Deze ruimtelijkheid zorgt voor ontmoeting en samenwerking tussen de partners van de Brede School, hetgeen nog eens versterkt wordt door het centraal gelegen ‘Grand Cafe’.

Opvallende, gekleurde glazen zonweringen versterken de herkenbaarheid van dit centrum van de wijk. Het open en uitnodigende beeld dat hierdoor is ontstaan, zorgt ’s avonds voor een gekleurd lichtbaken op deze bijzondere plek in de stad.