TenW architecten adviseurs | MFA Gildenplein te Gorinchem - TenW architecten adviseurs

MFA Gildenplein te Gorinchem

De brede school aan de Schepenenstraat in Gorinchem vindt zijn stedenbouwkundige verankering door:

1) het schuine volume dat onder de sportzaal steekt met verticaal ‘baken’, dat in richtingen aansluit op de omgeving

2) de aansluiting van de scholenvleugel en passage aan de rooilijn van de Pensionarisstraat

3) het dominante bouwdeel van de sporthal en de ontmoetingsruimten in het midden van het gebouw

4) de aansluiting hiervan op de zichtlijn vanuit de Pensionarisstraat

5) de rooilijn langs het water (de Schelluinse Vliet), die bij de woningen ombuigt en de Wijnkoperstraat volgt.

Het grote langgerekte gebouw wordt met een eenduidig materiaalgebruik gerealiseerd. Deze eenduidigheid zorgt voor een evenwichtige verhouding en eenheid en symboliseert de samenwerking. De eigen identiteit is herkenbaar in de vorm van de vensters en de mate van openheid. De scholen onderscheiden zich door de inrichting van de voortuin, en de wijze waarop in de uitwerking tijdens de definitief ontwerpfase de specifieke onderwijsbehoeften worden vormgegeven in vorm en zonodig kleur. De kinderopvang heeft een sterk vernieuwende werkwijze, hetgeen architectonisch vertaald is in de structuur en vormgeving van het kindercentrum. De participanten Toon, Sport en Arkelstad krijgen in kleur en organisatie hun eigen herkenning.

De individuele identiteit van de participanten wordt verenigd in een optimistisch licht gebouw, opgetrokken in zandkleurig gemĂȘleerd metselwerk. De gebouwdelen met een verwant materiaalgebruik, waarin de verschillende participanten gehuisvest zijn, vormen tezamen een harmonieuze ketting, waarin de serres als transparante groene parels de verbindende schakels vormen.

De serres delen het lange gebouw op in kleinschaliger delen, zodat dit grote lichte gebouw past in de schaal van de omgeving en leesbaar en begrijpbaar is voor alle gebruikers ‘het allerkleinste kind tot en met de oudere, die het gebouw allemaal als hun huis zullen gaan ervaren.