TenW architecten adviseurs | MFA Mannee te Goes - TenW architecten adviseurs

MFA Mannee te Goes

MFA Mannee is een duurzame multifunctionele accommodatie bestaande uit de basisschool de Wingerd, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, wijkvoorzieningen, logopedie en een gymzaal.

Het nieuw te bouwen MFA is ontworpen bij de entree van de nieuwbouwwijk Mannee te Goes naast ‘de Vaete’ en het zuidelijk gebied ‘de Scherven’ tussen de nieuwbouwwijk en het landelijke groen.

De entree van het gebouw bevindt zich op de hoek richting ‘de Vaete’ welke gekenmerkt wordt door zijn transparantie en bezoekers uitnodigt om naar binnen te komen. Avonds is deze hoek ook verlicht door verlichting opgenomen in het overstek en de transparantie van de entree.

Het concept van het gebouw is de krul welke zowel in de verschijningsvorm als in de functionele opbouw van het gebouw terug te vinden is. De krul loopt van het midden van het gebouw naar het zuiden en loopt dan tegen de richting van de klok in naar de tweede verdieping ten westen van het gebouw daar waar de entree is. Deze beweging loopt mee met de groei van de leerlingen binnen het gebouw.

Alle units hebben een relatie met elkaar door visuele verbindingen via de centrale ontmoetingsruimte (aula) in het hart van het gebouw. In het midden van het gebouw zijn ook alle overige gemeenschappelijke ruimten gesitueerd of degene die semi-privaat zijn.

Het gebouw is zo gecompartimenteerd dat functies en gebruik samenvallen en elkaar versterken. Zodanig, dat avond en weekend gebruik van gebouwdelen goed beheerbaar zijn.