TenW architecten adviseurs | MFA Koloriet Oud Krispijn te Dordrecht - TenW architecten adviseurs

MFA Koloriet Oud Krispijn te Dordrecht

Als onderdeel van het vernieuwingsproces van de wijk Oud-Krispijn te Dordrecht is door ons bureau de multifunctionele accommodatie Koloriet gerealiseerd. In de traditionele stedenbouwkundige ‘blokken structuur’ van de wijk is dit grote gebouw geleed in delen, die refereren naar de schaal van de wijk en de gebruikers. Zij geven de verschillende gebruikers eenĀ EIGEN IDENTITEIT BINNEN HET GROTE GEHEEL.

De delen zijn gesitueerd rond twee verhoogde pleinen, die de betekenis van de buitenruimte verbijzonderd. De pleinen zijn openbaar en met veel aandacht gedetailleerd. ONTMOETING EN SAMENWERKING zijn de leidende thema’s van het ontwerp van het gebouw en de stedenbouwkundige omgeving. De bouwdelen omsluiten een centrale hal en een multifunctionele zaal. Vides verbinden het hart van het gebouw met de verschillende participanten.