TenW architecten adviseurs | MFA Zuiderzeewijk te Lelystad - TenW architecten adviseurs

MFA Zuiderzeewijk te Lelystad

Uit een analyse van deze wijk uit de jaren 60 heeft het bureau een ontwerp gemaakt waarin de opgave in paviljoens is opgelost. De kenmerkende groenstructuur tussen de woongebieden waar de maatschappelijke functies van de wijk zijn gesitueerd is daarmee in tact gehouden . Het gebruik als ontmoetingsplek voor de wijk van deze groenzone wordt door de inrichting rond het plan versterkt waarbij de buiten en speelgebieden van het MFA geïntegreerd zijn ontworpen met het omliggende gebied.

Het ontwerpteam heeft het integrale ontwerp een duurzaam MFA ontworpen conform de eisen van Frisse school.