TenW architecten adviseurs | Murmellius Gymnasium te Alkmaar - TenW architecten adviseurs

Murmellius Gymnasium te Alkmaar

Het Gymnasium Murmellius is gevestigd in een Rijksmonument. Het monument had dringend behoefte aan grootschalig onderhoud. Daarnaast heeft de school te maken met een groeiende leerlingenprognose en ontwikkelingen op het gebied van onderwijsvernieuwing, die om een uitbreiding en een functionele aanpassing vroegen.

Eind jaren negentig is er reeds een uitbreiding gerealiseerd naast het Rijksmonument. Gezien de beperkte omvang van het perceel, hebben wij ervoor gekozen niet nog een tweede uitbreiding ernaast te plaatsen, maar deze nieuwbouw met behoud van het oorspronkelijke casco te vervangen en te vergroten. Om de monumentale binnenplaats, de buitenruimte voor de leerlingen, zoveel mogelijk te bewaren, is de uitbreiding heel compact ontworpen.

Functioneel zorgt de uitbreiding voor een sterke verbetering van de organisatie van het gehele gebouwencomplex. Het gebouw is volledig integraal toegankelijk en heeft door de gecreƫerde rondgang geen doodlopende einden, waardoor de leerlingenstromen aanzienlijk zijn verbeterd en ruimte in de gangen zijn ontstaat voor werkplekken.

De gevel elementen van hout, glas en metalen beplating vormen door het contrast met het monument een duidelijke uitdrukking van een eigentijdse toevoeging, terwijl het terughoudend kleurgebruik in lichte tinten grijs het gebouw een ondergeschikte betekenis geeft ten opzicht van het monument. De ritmische, verticaal gelede en golvende gevel vormt een gordijn, dat rond de binnenruimte zorgt voor samenwerking tussen oud en nieuw, jong en ervaren. “Het gordijn voor het theater van ontplooiing en ontwikkeling vanuit het talent van de spelers”.

In nauw overleg met de monumentendienst zijn verbeteringen gerealiseerd in et bestaande monument. Met name de klimaatbeheersing vormde een uitdaging, omdat de gebalanceerde ventilatie volledig buiten het zicht is kunnen blijven door gebruik te maken van de ruimten in de kap.

De functionele aanpassingen in het bestaande zijn zorgvuldig aangepast aan de monumentale waarden, terwijl waar de kans er voor was de oude structuur en detaillering weer kon worden teruggebracht.