TenW architecten adviseurs | Rijnsweerd+ te Utrecht - TenW architecten adviseurs

Rijnsweerd+ te Utrecht

De Forumschool te Rijnsweerd komt voort uit een uniek initiatief van twee private partijen (Rond de Zwangerschap en het kinderdagverblijf van Skobi) en de openbare Daltonschool Rijnsweerd. Vanuit de gezamenlijke zorg voor kind en ouder is een samenwerking ontstaan die heeft geleid tot de realisatie van deze bijzondere brede school, waar het basisonderwijs, de kinderopvang, post- en prenatale begeleiding, logopedie, kinderfysiotherapie onder een dak worden gehuisvest.

De architect heeft het programma vertaald in een compact ruimtelijk gebouw, waar in het hart het gezamenlijk gebruik van diverse functies is gerealiseerd. Vides geven licht in het centrale deel van het gebouw en verbinden de verschillende functies.

Omdat de verwerkingsruimten in de lokalen zijn ge├»ntegreerd is deze zeer ruim. Grote glazen puien geven een goede relatie met de open multifunctionele ruimten op de begane grond en de verdieping. De buitentrap geeft overdag toegang tot de bovenbouw lokalen, terwijl deze ’s avonds wordt gebruikt als toegang tot de cursusruimten van Rond de Zwangerschap. Het kinderdagverblijf heeft de entree onder deze trap, terwijl de onderbouw een entree heeft aan de zuidzijde. Zodoende zijn de verkeersstromen bij het binnenkomen gescheiden, terwijl in het gebouw een straat in twee lagen ontstaat die de gezamenlijk te gebruiken ruimten ontsluit.

Het gebouw is zodanig op de locatie gesitueerd, dat er een natuurlijke scheiding ontstaat voor de diverse speelplekken.

In vorm heeft dit semi-openbare gebouw een eigenzinnig karakter in deze villawijk. Aansluiting is gevonden in de kleur van het metselwerk, dat door de wijze van detaillering een kenmerkend ritme heeft. Om veel licht in de lokalen en het speellokaal te krijgen zijn de hoeken van het gebouw uitgevoerd in glazen panelen.