TenW architecten adviseurs | Rodenborch-College te Rosmalen - TenW architecten adviseurs

Rodenborch-College te Rosmalen

Het Rodenborch-College te Rosmalen bestaat uit 2 bouwdelen gescheiden door een fietspad. Het oudste deel uit de jaren 50. Heeft kenmerken van de Bossche school architectuur. Het andere bouwdeel is in de jaren zeventig gerealiseerd. Het programma voor de uitbreiding was te klein om beide bouwdelen met elkaar te verbinden. Daarom is ervoor gekozen om de uitbreiding te koppelen aan het oudste bouwdeel. Door de situering ontstaat een nieuwe goed herkenbare hoofdentree. Door de verplaatsing van de fietsroute, vormt de nieuwbouw samen met de buitenruimte het ruimtelijk bindend element voor de oorspronkelijke bouwdelen.

De structuur van de nieuwbouw is zodanig van opzet dat veranderingen in het onderwijs makkelijk kunnen plaatsvinden. Met de architectuur van de nieuwbouw is op eigentijdse wijze aansluiting gevonden met het bestaande Bossche schoolgebouw. Een metselwerk “gordijn” omsluit het programma en buigt zich naar de entree. De vensters hebben diepe neggen en betonnen lateien. De glazen erker van de docentenruimte markeert de entree.