TenW architecten adviseurs | Schoolvereniging Wolters te 's Gravenhage - TenW architecten adviseurs

Schoolvereniging Wolters te ’s Gravenhage

Schoolvereniging Wolters is al sinds de jaren ’30 van de vorige eeuw gevestigd in stadsdeel Benoordenhout. De locatie, ook wel bekend als scholendriehoek, huisvest drie schoolgebouwen waaronder het gebouw van Wolters. Toen wij opdracht kregen voor het ontwerp voor de nieuwbouw, kwamen we in aanraking met een onderwijsgemeenschap met bijna een eeuw ervaring & tradities, op een bestaande locatie met een bijzondere driehoekige stedenbouwkundige structuur.

De massa van het gebouw neemt de hoekverdraaiing op. Het ontwerp van schoolvereniging Wolters is sterk bepaald door de complexiteit van het driehoekige kavel. De uitgesproken bouwenveloppe met vastgestelde hoogtes en rooilijnen resulteerden in een drielaagse bouwmassa met zeskantige plattegrond. Door de zeskant neemt de massa als het ware de hoekverdraaiing van het driehoekige kavel in zich op. De 3 bouwlagen verspringen in diepte ten opzichte van elkaar zodat ze minder confronteren met de omringende bebouwing.

Het toekomstige gebouw bestaat uit een zeskantige drielaagse massa welke trapsgewijs naar binnen verspringt. Het ontwerp heeft 18 groepsruimten. In deze sterk uitgesproken context lag de complexiteit van de opgave in het 3 hoekige kavel met een bouwenveloppe waarin bouwhoogtes en bebouwingscontour sterk bepaald waren in verband met omringende bebouwing.

Het bebouwingsbeeld van Benoordenhout kenmerkt zich door een sterke harmonie zonder eenduidige uniformiteit. Deze harmonie manifesteert zich in veel groen, grote mate van overeenkomstige bouwhoogtes en eenduidige materiaalgebruik. Baksteenarchitectuur met horizontale betonbanden is het devies, terwijl uitzonderingen te vinden zijn in diversiteit van details.