TenW architecten adviseurs | Segbroek College Goudsbloemlaan te Den Haag - TenW architecten adviseurs

Segbroek College Goudsbloemlaan te Den Haag

Het Segbroek College heeft haar VMBO afdeling in het gebouw Goudsbloemlaan gehuisvest. Dit Rijksmonument – ontworpen door J. J. P. Oud – stamt uit de 1956. Het is een typisch voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. Het bijzondere gebouw herbergt monumentale kunst van Appel, Couzijn en Rooyackers.

Het Segbroek College is een school, die zoals alle onderwijsinstellingen dynamisch is en waarvan het onderwijs evolueert en verandert. Niet alle delen van het gebouw zijn toegerust op de veranderingen in het onderwijs, waardoor een aantal knelpunten in het gebruik zijn geconstateerd.

Aan ons architectenbureau is verzocht te onderzoeken hoe deze knelpunten kunnen worden opgelost. In de geschetste voorstellen worden de kwaliteiten van dit belangrijke gebouw als uitgangspunt gekozen, waarbij indien financieel haalbaar en waar nodig deze kwaliteiten worden hersteld.