TenW architecten adviseurs | Tandartsenpraktijk te 's Gravenhage - TenW architecten adviseurs

Tandartsenpraktijk te ’s Gravenhage

In verband met de verdichtingsproblematiek in Den Haag Zuidwest werd de oude praktijkruimte geamoveerd. Aan de rand van Den Haag, op de grens van Rijswijk bood de gemeente een driehoekige locatie aan.

Omdat de praktijk al langer in de huidige samenstelling functioneerde bestond bij de opdrachtgevers een duidelijk beeld hoe zij hun praktijk georganiseerd wilden zien. Dit beeld is vertaald naar de mogelijkheden van de locatie. Een lineaire opzet in drie zones: behandelen, techniek en wachten, gaf zoveel voordelen onder andere door de gelijkwaardigheid van de behandelruimten, de eenvoudige infrastructuur voor de relatief omvangrijke technische installaties en de relatie van de wachtruimte met de straat.

Met het ontwerp en de uitwerking is de lineaire opzet en de zonwering van het programma consequent doorgevoerd om juist de voordelen optimaal te benutten. Aan de zuid- c.q. tuinzijde zijn de behandelruimte gesitueerd. Door de grote openingen naar de tuin en het wijkende dak hebben deze tuinkamers een open karakter. In de middenzone zijn alle ruimten gesitueerd die de techniek van de praktijk huisvesten, zoals installaties, röntgen, tandtechniek en sterilisatie.

Aan de voorzijde is met een wand van glazen bouwstenen als het ware een stuk van het groen omsloten ten behoeve van de entree en wachtruimte. Contrast en binding in materiaal, kleur en transparantie zijn de middelen waarmee dit gebouw zich met zijn directe omgeving ensceneert.