TenW architecten adviseurs | VMBO Voorburg - TenW architecten adviseurs

VMBO Voorburg

Kernbegrippen in de onderwijskundige visie van de school zijn: uitdaging, verruiming van de blik, actief leren door te doen met actuele opgaven en middelen, verbinden en samenwerken.

In onze ontwerpvisie organiseren het gebouw als metafoor van het dorp, dat zich kenmerkt door de kleine en veilige schaal en de grote onderlinge betrokkenheid. In het centrum vormen zich steeds pleinen als hart van de verschillende beroepsgerichte sectoren en theorie lokalen. Deze pleinen kunnen worden ingericht als basisplaats voor respectievelijk onder- en bovenbouw leerlingen. Hier kan ook zelfstandig worden gewerkt, zoals dat in het huidige gebouw in de centrale hal gebeurt.

Op de pleinen kunnen de verschillende sectoren hun identiteit tonen, waarbij ruime mogelijkheden worden geboden de werken en resultaten te etaleren.