TenW architecten adviseurs | Windkracht 5 te Rosmalen - TenW architecten adviseurs

Windkracht 5 te Rosmalen

In de wijk de Groote Wielen in ’s Hertogenbosch is door ons HET HUIS ONTWORPEN VOOR EEN ZEER VERNIEUWENDE ONDERWIJSVORM IN HET BASISONDERWIJS.

De twee basisscholen hebben elk een verschillende, bijzondere onderwijsvorm, die een zeer grote flexibiliteit van het gebruik van de ruimte vraagt. Waar de basisschool Wittering.nl leerdomeinen kent voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw zonder de traditionele lokalen, heeft de Groote Wielen lokalen die getransformeerd kunnen worden tot leerdomeinen voor de verschillende ‘bouwen’.

Door niveauverschillen krijgen de domeinen een eigen plek binnen het grote geheel. Vides en lichthoven verbinden de ruimtes en brengen daglicht tot in het hart van de scholen. De kinderopvang is geheel geïntegreerd in het onderwijs. De doorgaande leerlijn is letterlijk in de doorsnede vormgegeven.

De grote transparantie van het gebouw geeft uitdrukking aan de onderwijskundige visie, waarin het ontdekken van de natuur en het gebruik van de buitenruimte als onderwijsruimte van grote betekenis is. De uitkragende sporthal op de verdieping vormt een intermediair tussen het HERBERGZAME en VEILIGE karakter van de kinderopvang en de scholen enerzijds, en het grootschalige karakter van de Groote Wielenplas anderzijds.