TenW architecten adviseurs | Samen werken aan de School voor Morgen - TenW architecten adviseurs

Samen werken aan de School voor Morgen

TenW architecten adviseurs is partner van Schooldomein dat onlangs een prachtig monumentaal overzichtswerk heeft gepubliceerd. De ruim 500 pagina’s tellende publicatie  ‘Samen werken aan de School voor Morgen’ behelst meer dan 100 voorbeelden van scholen binnen het Primair en Voortgezet Onderwijs, die tussen 2015 en 2020 zijn gerealiseerd.

We zijn trots dat maar liefst 5 onderwijsprojecten van ons bureau in het inspiratieboek worden uitgelicht:

Het boek bevat tevens boeiende inleidingen en trends en daarnaast de resultaten van een onderzoek naar het gebruik en de beleving van de gebouwen. Klik hier om een eerste indruk te krijgen van het Inspiratieboek. Doel van het boek is dat het toekomstige opdrachtgevers inspireert om mooie en vooral duurzame scholen te maken voor de volgende generaties leerlingen.

Het boek is te bestellen via deze link.

Tags
Nieuwsbrief TenW architecten adviseurs