TenW architecten adviseurs | TenW architecten adviseurs gaat circulair - TenW architecten adviseurs
Wij gaan circulair

TenW architecten adviseurs gaat circulair

TenW architecten adviseurs onderschrijft het manifest ‘Wij gaan circulair’ van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA). Inzet van de beginselverklaring is de bijdrage van architecten aan een gebouwde omgeving die in 2050 volledig circulair is.

Om de doelen te bereiken, zijn in het manifest vijf belangrijke ontwerpuitgangspunten geformuleerd.

Een circulair businessmodel is het startpunt voor circulaire architectuur.

De natuur is inspiratiebron en schoolvoorbeeld van circulariteit.

Een bouwwerk is aanpasbaar en flexibel gedurende zijn leven.

De bouwmaterialen zijn kwalitatief hoogwaardig, niet toxisch en eenvoudig herbruikbaar.

Een bouwwerk inclusief zijn componenten is eenvoudig te (de)monteren en construeren.


Het volledige manifest is te vinden op de website van de BNA.

TenW architecten adviseurs stemt van harte in met het manifest, onderkent de rol die architecten hebben in de transitie tot een circulaire economie en verbindt zich met overtuiging aan een verantwoordelijke, toekomstgerichte omgang met onze leefomgeving zoals in de BNA-verklaring geformuleerd wordt. In veel van onze projecten passen wij deze ontwerpuitgangspunten al jaren toe.

Zeer recent hebben wij voor de ABNAMRO bank in Gouda het kantoor volledig circulair vernieuwd. Binnenkort start de uitvoering van BMV Hoensbroek Zuid, dat energieneutraal en circulair is ontworpen. Wij wijzen ook graag naar het energieleverende MFA ’t Saamdeel in Kapelle, een van de meest duurzame schoolgebouwen in Nederland.

Tags
Nieuwsbrief TenW architecten adviseurs