TenW architecten adviseurs | TenW heeft de selectie gewonnen voor het kindcentrum Middelstum - TenW architecten adviseurs

TenW heeft de selectie gewonnen voor het kindcentrum Middelstum

Hiermee ontwerpen wij een tweede aardbevingsbestendig kindcentrum in de provincie Groningen. In het Kindcentrum Middelstum gaan twee scholen, peuterspeelzaal, Buitenschoolse opvang en een bibliotheek samenwerken.

In het ontwerp zijn alle functies rond een centraal hart gegroepeerd, waarbij de lokalen rond grote leerpleinen zijn geclusterd. Het buitenterrein vormt een integraal onderdeel van de onderwijsomgeving van de beide scholen. De lokalen sluiten aan op veranda’s, waarmee een fantastisch overgangsgebied ontstaat tussen het ”binnen en buiten lesgeven”. Het ontwerp loopt gelijk op met onze opdracht voor het Kindcentrum Loppersum. Waarbij het uitgangspunt is dat het project voor de zomer 2018 opgeleverd kan worden. Beide gebouwen worden energieneutraal.

Tags
Nieuwsbrief TenW architecten adviseurs